ډاکټر نجیب ﷲ احمدزی

محمد ظاهرشاه

عبد رحمان خان‎

خان عبدالغفار خان دادم تشدد رهبر

سردار محمد داود خان

Translate »
%d bloggers like this: