دملي یووالې ارزښت اودټینګیدولارې چارې

دبشرې مرستوبندښت اواحتمالې ګواښونه؟

دافغانستان اوپاکستان ترمنځ ناندرې اوبدې پایلې یې ؟

دپاکستان دڅرګنډونوپه هکله دفاع وزیرملایعقوب غبرګون

دافغانستان دکشالې دحل په موخه دپاکستان اوترکېې دهڅو خبردارى

داروپادسفارتونه په اړه دملګروملتونواستازی تازه وړاندیز

ښځودنه کارکولوپه غبرګون کې دیوشمیرموسسوله خوادکارونوځنډول اوپایله یې

دپوهنتونونودبندیدوله امله نړیوال غبرګونونه

افغانستان پیژندنه: شور چای

دپخواني ولسمشرحامدکرزې له خواله افغان سیاسیونوسره لیده کاته اوهیلې

موږ اونړۍ:ماراتو ته وروستي سفرونه شير حسن روسيه

په علني ډول د سزا ورکړې

Translate »
%d bloggers like this: